Algemene Voorwaarden

Definities
Verhuurder: Feestkistje ofwel eigenaar Tyka Govaerts
Huurder: Degene die de huurovereenkomst tekent. (Klant)
Gebruiker: Degene die het Feestkistje gebruikt. (Klant)
Het Feestkistje: Kist + inhoud + eventuele extra meegeleverde materialen

Huur en borg
De huur van het Feestkistje bedraagt €50,-. De huur dient contant betaald te worden bij het afhalen of afleveren van het Feestkistje of van tevoren overgemaakt naar …

Bij het afhalen of afleveren van het Feestkistje dient de huurder een borg te betalen van €50,-. De borg mag tevens van tevoren overgemaakt worden tegelijk met de huur.
De door de huurder betaalde borg ontvangt de huurder retour bij:
– Het onbeschadigd en tijdig (volgens afgesproken retourdatum) terugbrengen van Het Feestkistje
– Het onbeschadigd en tijdig (volgens afgesproken afhaaldatum) klaarzetten van Feestkistje ter afhaling.
Dit ter beoordeling door de verhuurder. U ontvangt bij contante betaling van de borg een betalingsbewijs. Wanneer u het overmaakt ontvangt u per e-mail een betalingsbevestiging.

Bij schade aan of verlies van het Feestkistje of kistinhoud, wordt de vervangingswaarde van het beschadigde dan wel ontbrekende door verhuurder in mindering gebracht op de door de huurder betaalde borg. Indien de borg hiervoor niet toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot vergoeding van dit bedrag.
In het door u ontvangen draaiboek vindt u tevens een inventarisatielijst, alsmede de daarbij behorende vergoedingen.

Terugbezorging
Het Feestkistje wordt door de huurder teruggebracht volgens afgesproken datum en tijdstip. Datum en tijdstip worden afgesproken als het Feestkistje wordt afgehaald.
Indien de huurder, om welke reden dan ook, het Feestkistje niet op de afgesproken datum en tijdstip terugbrengt, wordt er door de verhuurder een bedrag van € 20,- op de borg in mindering gebracht.

Afhaal- en bezorgservice
Kiest de huurder voor de afhaal- en bezorgservice dan worden op voorhand de bezorg- en afhaal datum en tijdstip afgesproken. Bij afhalen dienen alle spullen volgens de inventarisatielijst terug in het Feestkistje te zitten. Het Feestkistje dient binnenshuis klaar te staan ter afhaling. De huurder dient ten tijde van het afgesproken afhaaltijdstip thuis te zijn, dit geldt tevens voor het afgesproken bezorg tijdstip. Wanneer de volgende situaties zich voordoen zal er €20,- op de borg in mindering worden gebracht:
– De spullen zitten niet in het Feestkistje en de verhuurder moet zelf het Feestkistje inruimen.
– De huurder is ten tijde van het bezorgtijdstip niet thuis.
– De huurder is ten tijde van het afhaaltijdstip niet thuis.
– Het Feestkistje staat buiten voor de deur ter afhaling.

Wanneer de huurder niet thuis bleek op de afgesproken tijdstippen zullen de extra bezorg- en/of afhaalkosten tevens in rekening worden gebracht.

Zorgvuldig gebruik
Alle Feestkistjes zijn met veel zorg gemaakt en samengesteld. Verhuurder verwacht van de huurder en/of gebruiker dat het Feestkistje op een zorgvuldige manier wordt gebruikt, dan wel dat de huurder en/of gebruiker er op toeziet dat het Feestkistje op een zorgvuldige manier wordt gebruikt. Mocht het Feestkistje vóór gebruik een gebrek vertonen, dient u dit vóór aanvang van het feest te melden.
Vertoont het ná gebruik een gebrek, dan bent u verplicht om dit z.s.m. en uiterlijk op het moment van terugbezorgen aan verhuurder te melden. Feestkistje verzorgt de reiniging van eventuele kleding, u wast de kleding niet zelf.

Aansprakelijkheid
Verhuurder zorgt voor een goede conditie van het Feestkistje en zijn inhoud. Verhuurder acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade (aan derden) die ontstaat tijdens dan wel met het gebruik van het Feestkistje.

Huurder is via de website ingelicht over het formaat van het door hun gehuurde Feestkistje. Verhuurder acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk als blijkt dat het Feestkistje niet in auto van de huurder past.

Alle materialen en verhalen zijn eigendom van Feestkistje en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

laatste update: 28-6-2017